27 mars - 17 april 2021

LEK PÅ ALLVAR

LEK PÅ ALLVAR

27 mars – 17 april 2021

Nu är det äntligen dags att presentera den tillfälliga grupputställningen LEK PÅ ALLVAR!

Sex konstnärer har under våren arbetat fram nya konstverk specifikt för platser i och runt Kulturhuset Möbeln.

Utställningen tar avstamp i tilltron till konsten som en god kraft med otröttlig potential att engagera och integrera. Vi bjuds in till en plats där lek och kreativitet blivit uttryck för allvar och vilja till förändring. Leken är sedan urminnes tider en essentiell del av att vara människa, det är också den första plats vi lär oss kommunicera, där vi lär oss om livet.

Med vitt skilda ingångar, medium och uttryck berör konstnärerna alltifrån historiska, politiska, kulturella och sociala villkor liksom naturens betingelser. Genom lekfull nyfikenhet synliggörs former, material och budskap som både är uppfriskande och trötta. Och det är just i dessa sammanstötningar som luckor med utrymme för något nytt uppstår: tillgången till fler språk än ordets att förstå världen igenom.

– är det inte dags att ta leken på allvar?

Konstverken kommer att vara synliga dygnet runt, både i och utanför Möbeln, mellan den 27 mars 2021 och 17 april 2021.

Medverkande konstnärer: Jessica Faiss, Stuart Mayes, Amanda Selinder, Maria Nöremark, Mireia Rocher och Lovisa Sandström

Curator: Martina MacQueen

Utställningen är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Uppland, Region Uppsala och Tierps kommun.

 

Evenemang lek på allvar

Leken är sedan urminnes tider en essentiell del av att vara människa, det är också den första plats vi lär oss kommunicera, där vi lär oss om livet.