Möbeln Tierp

Historia

Den gamla tegelbyggnaden som är en del av Kulturhuset Möbeln rymde en gång en möbelfabrik- Vagn & Redskapsfabrik. Byggnadens och fabrikens historia börjar 1915.

C.G Petterssons

Vagn- & Redskapsfabrik 1915-1957

I historieskrivningen om ”C.G. Petterssons Vagn- & Redskapsfabrik” bör två dramatiska händelser omnämnas. Dels konkursen, dels den eldsvåda som tvingade – eller möjliggjorde för – C.G. Pettersson att byta lokal.

Källor:
– De stora företagen, årsboken Uppland 2003, Bo Larsson.
– Digitalt museum, Upplandsmuseet

  • 1915

  • Carl Gustav Pettersson, flyttar sin verksamhet C.G Petterssons Vagn- & Redskapsfabrik (Etbl.Svanbykroken 1892) till en nybyggd fabrikslokal mittemot Tierps järnvägsstation. Närheten till järnvägen var viktig.

 
  • 1915-1918

  • Verksamheten växer och har som mest 40-50 anställda arbetare. 1918 var omsättningen 800 000 kr (motsvarar i dag drygt 16 miljoner kronor). Främst producerades vagnar och andra redskap för jordbruk.

 
  • 1918

  • Fabriken går i konkurs efter att ett Gävlebolag Pettersson samarbetat med går omkull. C. G Petterssons två äldsta söner, Samuel och Seth träder in som delägare. Firman får nu namnet C. G Petterssons eftr. Vagn & Redskapsfabrik

 
  • 1930-50 talet

  • Sonen Samuel flyttar och Firman skrivs över på C.G Petterssons fru Maria. Verksamheten hade under denna tid mellan 10 och 20 anställda. Förutom vagnar och redskap tillverkades även underreden till skolbänkar, stegar och grindar.

 
  • 1957

  • Firman upphör. Delvis på grund att tekniken blivit allt mer motoriserad.