Mireia Rocher

Tools for Transformation (IV)

Mireia Rocher

Tools for Transformation (IV)

Duk, skumkartong, masonitskiva, trä, sandpapper, tumstock och blyertspenna

Hon intresserar sig för omvandlingens rörelse och kopplar detta till leken som, likt konsten, kräver både nyfikenhet och nytänkande. Möbelfabrikens övergång till kulturhus, stålfasadens pågående rostning, sandpapprets förvandling av det grova till det släta. Det finns en tydlig taktilitet i verken, en lek mellan noggranna strukturer och nyckfulla texturer. De geometriska formerna för tanken till byggklossar i trä samtidigt som de påkallar ett stilla allvar i sin rigida sättning.

Material och verktyg kopplat till byggnadens arv har i sitt nya sammanhang förlorat sin funktion. Genom att arbeta med de vardagliga objekten kommer konstnären i kontakt med ett hantverk som inte längre ryms innanför Möbelns väggar. Verktygens brist på funktionalitet tydliggör istället en känslomässig laddning som lätt går förlorad i en värld full av engångsartiklar. Genom att vända på duken och använda den som underlag för skulpturala kollage utmanar hon den gängse föreställningen om konst, där duken ofta utgör en symbol för måleriets höga status. Vidare utgör dukens backning en blinkning till möbelklädsel.

Tumstocken (eng. zig-zag rule) blir till en språklig lek som anspelar på tidens regler och restriktioner samt de två meters avstånd vi uppmanas hålla till varandra.

Text: Martina McQueen
Foto banner: David Puig

853CF260-9D1A-469E-9C86-E1F4DD36A845

Mireia Rochers verk är placerade i 4 fönster och kan ses från Grevegatan. Foto: Louise Magnusson

Om konstnären

Född i Barcelona och bosatt i Uppsala. Mireia Rocher är bland annat utbildad vid Escola Llotja, Barcelona och Valands högskola, Göteborg. Rocher har ställt ut i flera sammanhang runt om i Sverige och internationellt.

Mireia Rocher ger uttryck för sina poetiska och utforskande idéer genom tillsynes enkla och lågmälda medel; böcker, befintliga möbler och föremål eller på annat sätt återvunnet material. Hennes ingång till konsten är genom språket och hon arbetar med subtila interventioner och installationer där hon ofta rör sig i den bristande kommunikations territorium.

Mireia foto Felix Dahlström

Mireia Rocher. Foto: Felix Dahlström

Hör Mireia Rocher prata om sitt verk:

Tools for Transformation (IV)