Skogsindustrin granskas i ny konstutställning

Konstnären Karin Willén gör en djupdykning i vår och sin egen relation till skogen, skogsbruket och bydgen i sin nya utställning ”Boreal exkursion Hållnäs” som visas i Konsthallen Kulturhuset Möbeln i Tierp.

2020 fick konstnären Karin Willén Tierps kommuns arbetsstipendium för utveckling av sitt konstnärskap genom ett filmprojekt. Projektet tog avstamp i konstnärens egen relation till skogen, och specifikt till skogen på Hållnäshalvön där hennes pappa arbetade som jägmästare för Korsnäs under 60-talet.

Foto Karin Willen

Foto: Karin Willén

Utställningen är en del av min pågående undersökning av mitt högst personliga förhållningssätt till, och upplevelse av, svensk natur och skogsbruk, utifrån min starka relation till just denna trakt och skog. Jag är intresserad av individers agerande och ställningstaganden inom en organisation som Korsnäs och inom den kultur som skogsbruket är, säger Karin Willén.

I utställningen visas fotografier tillsammans med arkivmaterial och en film med intervjumaterial från personer som arbetat för Korsnäs AB (nuvarande BillerudKorsnäs AB) på olika sätt och bidragit i brukandet av bolagsskogen i Hållnäsområdet på 60-talet och därefter.

Utställningen visas fram till den 13 augusti 2021 i Konsthallen Kulturhuset Möbeln.

Läs mer om utställningen och se ett samtal med konstnären.