Konsthall i Tierp

Konsthallen

Konsthallen Kulturhuset Möbeln

Konsthallen ligger i hjärtat av Kulturhuset Möbeln nära Tierps station. Här visas varje år fyra – fem utställningar med samtidskonst. Konsthallen producerar egna utställningar men samarbetar också med olika organisationer och institutioner. Konsthallen strävar efter att på ett varierande och mångsidigt sätt presentera samtidskonstens olika innehåll och uttrycksformer.

Film om Boreal exkursion Hållnäs

Konstnären Karin Willén berättar om utställningen Boreal exkursion Hållnäs i Konsthallen Kulturhuset Möbeln.

Digital visning i konsthallen

Följ med på en visning av utställningen Black Box i Konsthallen tillsammans med konstnären Fredrik Strid.