20-25 februari

När Finland kom till Sverige

När Finland kom till Sverige

20-25 februari

Under 1960- och 70-talen flyttade fler än 320 000 personer från Finland till
Sverige. För femtio år sedan nådde flyttvågen sin kulmen. Denna utställning
handlar om dem som flyttade.

1960- ja 1970-luvuilla Suomesta muutti Ruotsiin yli 320 000 henkilöä. Korkeimmillaan muuttoaalto oli viisikymmentä vuotta sitten. Tämä näyttely kertoo heistä, jotka muuttivat.

I samarbete med

  • rskl-logo-1