24 augusti - 2 november 2024

I samtal med skogen

Maria Grudéus

Maria Grudéus

I samtal med skogen

24 augusti – 2 november 2024

Vernissage: 24 augusti kl 12.00

Läs mer om workshop i akvarellmåleri med Maria Grudéus.

Maria Grudéus återkommer ständigt i sitt måleri till skogen. Genom hela uppväxten har den varit en plats för lek, fantasi  och återhämtning.  Relationen till och beroendet av naturen som en självklar och livsviktig del av vardagen bär konstnären med sig genom släktled av jord- och skogsbrukare. Grudéus måleri börjar i skogen, i upplevelsen av skogen. Det är aldrig en specifik plats som avbildas utan stämningen och känslan platsen väcker. Att andas in den mättade skogsluften, luta huvudet mot en skrovlig trädstam, känna den fuktiga mossan mot handen. Det är den känslan som motiven strävar efter att fånga. Att sedan jobba med vatten, pigment, papper och penselns rörelser blir ett gensvar på den känslan och ett sätt att omtolka och bearbeta den rationella verkligheten. Grudéus rör sig på gränsen mellan abstraktion och verklighet, och vill göra verklighet av känslan och sinnesintrycken.

Konstnären beskriver sitt skapande som ett samtal med naturen där utgångspunkten är den tysta kommunikationen mellan henne själv och den omgivande skogen, vilket fyller den inre världen med intryck och bilder. Genom måleriets uttryck skapas något nytt som ett gensvar. Förhoppning är att det hos betraktaren väcker känslor och minnen som på så vis får samtalet att fortsätta.

Om konstnären

Maria Grudéus (f.1987) är född i Gävle, uppvuxen i Tierpsbygden och numera bosatt i Uppsala. Hennes verk har visats på flertalet jurybedömda salonger, däribland Tierp Kommuns Konst på väg, Vårsalongen på Gävle Konstcentrum och Akvarellsalongen i Väsby Konsthall. 2022 tilldelades hon Väsby Konsthalls Akvarellstipendium.

Läs mer om Konsthallen