15 november 2023

Konsert: Äntligen på väg!

Äntligen på Väg! Känt och okänt med Ted och Kenneth Gärdestads musik och texter

Onsdag 15 november kl 19

Plats: Humlesalen

Oväntat och väntat – känt och okänt med Ted och Kenneth Gärdestads musik och texter.

Sofia Nordström, Sofia Lindström och Martin Ehntorp målar varsamt med breda penseldrag ur bröderna Gärdestads unika musikpalett.

Medverkande

Sofia Nordström – sång

Sofia Lindström – sång

Martin Ehntorp – piano, gitarr, percussion, sång

Sofia Nordström och Sofia Lindström har båda fått sin utbildning vid Balettakademiens musikalartistutbildning i Göteborg, och har sedan 1998 arbetat professionellt på scener runt om i Sverige och utomlands. Martin Ehntorp är utbildad vid Kungliga musikhögskolan och arbetar som frilansmusiker i diverse sammanhang, tjänstgör som fältartist samt är kyrkomusiker i Hässelby församling.

Äntligen på väg! | utbildningsteater.se