27 augusti – 5 november 2022

Alla hade en plats

Johan Tirén

Johan Tirén

Alla hade en plats

27 augusti – 5 november 2022

Med ett stundande val och en ständigt aktuell diskussion kring vad demokrati är, hur den ser ut och hur vi vill att vårt samhälle ska fungera ger oss konstnären Johan Tirén nya infallsvinklar i höstens första utställning Alla hade en plats i Kulturhuset Möbelns konsthall. Med utgångspunkt i politiska styrdokument fäster han vår uppmärksamhet på hur framtidens visioner formuleras och hur dessa är förankrade – eller inte förankrade – i samhällsutvecklingen. Vilka framtidsutsikter tror vi är möjliga idag? Hur väl stämmer politiska visioner överens med hur våra liv ser ut? Finns jag med i planerna? I verket Epiloger synliggör Johan Tirén glappet mellan politiska framtidsvisioner i dokument och den verklighet(er) som vi faktiskt är en del av och upplever.

Utställningen består av foto, video och grafiska tryck och lyfter frågor kring våra strukturer i samhället idag med avstamp i det lokala. Under utställningstiden kommer även rummet att användas som en plats för samtal, föreläsningar och föreställningar.

Om konstnären
Johan Tirén (f. 1973) är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö och Danske Kunglige Konstakademi i Köpenhamn. Hans konst bottnar i ett starkt intresse för samhällsfrågor som visats i utställningar både utomlands och i Sverige hos bland annat Moderna museet, Örebro konsthall och Röda Sten i Göteborg. Johan Tirén arbetar ofta i projekt och använder sig av olika tekniker så som teckning, video samt textbaserade verk. Tillsammans med Anna Högberg har han nyligen deltagit i Statens konstråds projekt Konst händer och skapat verken Marmorlinjen och Förhandlingen i Gamlegården, Kristianstad.

Läs mer om Konsthallen