Vernissage 27 augusti

Alla hade en plats

Johan Tirén

Vernissage

Alla hade en plats

Lördag 27 augusti kl 12.00

Välkommen på vernissage med konstnärssamtal för utställningen Alla hade en plats av Johan Tirén i Kulturhuset Möbelns konsthall lördagen den 27 augusti kl. 12.00.

Med ett stundande val och en ständigt aktuell diskussion kring vad demokrati är, hur den ser ut och hur vi vill att vårt samhälle ska fungera ger oss konstnären Johan Tirén nya infallsvinklar i höstens första utställning Alla hade en plats i Kulturhuset Möbelns konsthall. Med utgångspunkt i politiska styrdokument fäster han vår uppmärksamhet på hur framtidens visioner formuleras och hur dessa är förankrade – eller inte förankrade – i samhällsutvecklingen. Vilka framtidsutsikter tror vi är möjliga idag? Hur väl stämmer politiska visioner överens med hur våra liv ser ut? Finns jag med i planerna? I verket Epiloger synliggör Johan Tirén glappet mellan politiska framtidsvisioner i dokument och den verklighet(er) som vi faktiskt är en del av och upplever.

Utställningen pågår fram till den 5 november 2022 och består av foto, video och grafiska tryck och lyfter frågor kring våra strukturer i samhället idag med avstamp i det lokala. Under utställningstiden kommer även rummet att användas som en plats för samtal, föreläsningar och föreställningar.

Läs mer om Konsthallen