För program på biblioteket i Örbyhus, Söderfors, Skärplinge och Karlholm se biblinord.se

Vill du se våra inspelade evenemang? En del kan du se under Kulturhuset Möbeln online. Du kan också följa vår You tube-kanal.

Workshop