17 november

Sällskapsspel 400 år sedan

Sällskapsspel 400 år sedan

Onsdag 17 november  kl 17.30

Plats: Stora ensemble, Kulturhuset Möbeln

Sällskapsspel i senrenässansens högreståndsmiljöer – liknade det som vi spelar idag? Spel av alla de slag var ett viktigt inslag i konsthandlaren och diplomaten Philipp Hainhofer (1578–1647) olika konstskåp som t.ex. det Augsburgska konstskåpet som idag står i Gustavianum i Uppsala. De gav underhållning samtidigt som de representerade en mänsklig aktivitet i ett sammanhang där så mycket var representation. Greger Sundin, är doktor i konstvetenskap och antikvarie vid Gustavianum, Uppsala Universitetsmuseum, har undersökt de tidigmoderna spelens materialitet och Hainhofers särskilda relation till dem under mer än trettio år av 1600-talets första hälft. Vad avslöjar spelen, och vad säger de om furstligt samlande vid den tiden? Sundin tillsammans med en kollega löste  en över 300 år gammal gåta gällande ett spel i det Augsburgska konstskåpet.

Greger Sundin är doktor i konstvetenskap och antikvarie vid Gustavianum, Uppsala Universitetsmuseum. I sin avhandling ”A Matter of Amusement: The Material Culture of Philipp Hainhofer’s Games in Early Modern Princely Collections” (2020) har han undersökt spel från 1500- och 1600-talet som finns bevarade i bland annat svenska furstliga samlingar.

I samarbete med

  • Folkuniversitetet