26 oktober - 15 december 2019

Maria Friberg

Silent Revolution

Maria Friberg

Silent Revolution

26 oktober–15 december 2019

Vår värld kan verka farlig och människans framfart förödande. Vi lever i en tid där vi står inför många utmaningar och sociala orättvisor samtidigt som klimatförändringarna hänger över oss som ett stort mörkt moln. Vem ska vi vända oss till för att få stöd och hjälp när världens ledare inte verkar ha förmågan eller viljan att skapa en förändring?

Ung och diagnostiserad med Aspergers syndrom kanske Greta Thunberg inte var den person som tippades bli talesperson för en hel generation, men hon har visat oss att man inte behö­ver vara en översittare för att vara en ledare. Hon har lyckats inspirera miljontals människor till att ta klimatfrågan på allvar. Inte på det vanliga sättet, genom att vara högljudd och ha mycket makt, utan genom en stilla strejk. Och i det tysta har det skapats en revolution.

I utställningen Silent Revolution utforskar Maria Friberg styrkan i det passiva. När världen vill överösa barn och unga med materiella ting och idéer om förbrukning skapas också en inre motståndskraft. I den unga generationen hittar Maria Friberg en nyfunnen inre styrka, bort­om konsumtion och tom underhållning. Omhuldad av plast eller digitala flöden kan människ­an dränkas i sin egen negativa effekt på naturen. Men där kan också skapas en plats för vila och hopp, där nya ideal och idéer kan växa.

Ibland är att inte göra något det bästa sättet att nå förändring – att inte köpa, inte flyga och inte delta i andras strider. Det är en ny rörelse och ut ur det gamla växer något nytt upp.

Om konstnären

Maria Friberg (f. 1966) är en av Sveriges mest hyllade konstnärer och finns representerad i konstsamlingar som National Museum of Women in the Arts, Washington, Brooklyn Muse­um of Art, New York, Kiasma, Helsingfors och Statens konstråd. Hon är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan och arbetar ofta med teman som identitet, genus och sociala hierarkier samt människans relation till naturen. Hennes offentliga verk finns bl.a. att se på Hasselblad Center i Göteborg, IKEA i Tel Aviv och i styrelserummet på Handelshögskolan i Stockholm.

Maria Friberg är verksam Stockholm och, sedan 2017, i Berg, Tierps kommun.

2018 tilldelades Maria Friberg Tierps kommuns arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet.