2-30 oktober 2021

Felens Morfologi

Malin Franzén

Hör Malin Franzén berätta om Felens Morfologi

Film om utställningen

Felens Morfologi av Malin Franzén

2 oktober-1 november 2021

I Felens Morfologi utforskar Malin Franzén kunskapssökande processer och representationer inom botanik, boktryck och naturvård. Konstverken i utställningen zoomar in på de “fel” som uppstår i denna typ av processer och undersöker deras egna inneboende kvaliteter och logik, deras form och relationer. Mer specifikt prövas tanken om störning som omsorg, ursprungligen en tanke hämtad från ett naturvårdande perspektiv där återkommande störningar på en plats ses som ett viktigt verktyg för att gynna hotade arter. I Malin Franzéns arbete prövas vad som sker när idén överförs till andra kontexter.

Här vilar fascinationen för boken “Herbals, their origin and evolution – a chapter in the history of botany 1470-1670”, en översikt av hur illustrationer av växter utvecklades under 1400-1600-talen. Innanför bokens lila omslag omgärdas de lite slarvigt scannade växtillustrationerna av svarta minimalistiska glitchar – digitalt skräp. Hur dessa “fel” uppstår vet ingen riktigt. Men i Malins Franzéns arbete har de gamla representationerna av växter och de mer slumpmässigt uppkomna glitcharna lagt grunden för en metod att närma sig frågor om kunskap.

Den kanske viktigaste följeslagaren i arbetet har varit växtmorfologen och filosofen Agnes Arber (1879-1960) som genom sin vetenskapliga karriär höll fast vid en förundran inför naturen och idén om att vi inte kan veta allt. Som kvinna släpptes Arber inte in i universitetets forskargemenskap på samma villkor som män, hon var “fel”, och fick upprätta ett eget laboratorium i hemmet.

I konstnärens händer vandrar materialet i en rörelse från skräp till resurs. Detta sker både i manuella praktiker som att fylla en kudde med slåtterhö, binda en bok eller färga in en växt med svart färg och trycka den mot ett papper. Men också genom digitala representationer, som när de överblivna växterna blandas ner i papier mache-material och får nya former med hjälp av en digital 3D-fräs eller när det hemkokta växtbläcket i ny skepnad rör sig genom rummet i augmented reality. Den mångfald av kopplingar, impulser och uttryck som presenteras här talar väl med Arber: utställningen ger dem en temporärt fixerad form, men egentligen är de som all kunskap – undflyende.

Text: Caroline Malmström, curator Art Lab Gnesta och Malin Franzén

Utställningen Felens Morfologi har producerats med stöd av Art Lab Gnesta, Konstnärsnämnden, Iaspis, Svenska Institutet och Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Här visas delar av utställningen.

 

Utställningen är en del av projektet Artificial Nature som visas på CIK i Knivsta, Kulturhuset Möbeln i Tierp och på Omnikvariatet i Uppsala.

Läs mer om Artificial Nature här: artificialnatureproject.tumblr.com