Loppis i Kulturhuset Möbeln

Lördag 13 maj kl 10.00-14.00

Plats: Humlesalen

Kulturhuset Möbelns  stora Humlesal upplåtes för allmänheten att hålla loppis.
Kulturhuset har öppet med café, bibliotek, vernissage och familjelördag denna dag.