26 augusti – 28 oktober 2023

Svart: att måla mej själv tillbaka till gult

Leif Elggren

Leif Elggren

Svart: att måla mej själv tillbaka till gult

26 augusti – 28 oktober 2023

 

Höstens första utställning i Kulturhuset Möbelns konsthall visar verk av Leif Elggren. I Tierp har Leif tidigare synts göra performance under Tobo kulturfest och På tur i Hållnäs. Han finns även representerad i Persbo skulpturpark i Månkarbo med skulpturen Sovsal för de döda (utökad) (2021).
I utställningen Svart: att måla mej själv tillbaka till gult visas måleri med enbart svart och gul färg. Den skarpa motsättningen mellan gult och svart upplöses i serier av måleri där nya färger och nyanser skapas.

Färgerna svart och gult är knappast nya i Leif Elggrens konstnärskap. Redan 1977, under sin utbildning vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, fick vi se det första verket ur serien ”Yellow & Black” med verket Yellow & Black, installation med liten vagn (du kan se en bild på verket, som tillhör Moderna Museets samlingar, i montern). Under decennier arbetade Leif Elggren med de skarpa kontrasterna mellan svart och gult som framhävdes i diagonala ränder. Han skrev även ett manifest där han gör anspråk på alla förekomster av kombinationen svart och gul.

I samband med att Leif fick problem med ögonen och den gula fläcken kom måleriet att lösas upp från de skarpa kanterna och en slags ”öar” bildades, antingen svarta på gul botten eller gula på svart botten, som en slags överlappning. I mötet mellan färgerna uppstod som en grön ”gräns” när den skarpa motsättningen mellan gult och svart upplöstes och en tredje färg tog plats. Målningarna resulterade i en utställning som kallades Macula Lutea (latin för gula fläcken) 2019. Öarna övergick som småningom i en ny variant med svartgrunderade papper som bestryks upprepade gånger med gul färg. Resultatet blev en serie med gröna målningar.

”Metoden bygger på ett vertikalt möte mellan den svarta och den gula färgen, där den gula färgens svårighet att täcka den svarta ytan ger som en slags grönskimrande molnformationer. En slags inzoomning på den gröna gränsen skulle man kunna säga. 2021 kom jag att gradvis stanna längre på varje målning och successivt började målning efter målning att bli mer och mer gul. Jag kom att kalla denna serie för ”Svart: att måla mej själv tillbaka till gult”.                                                                                                                                                  — Leif Elggren

För första gången visas nu serierna av verken Svart: att måla mej själv tillbaka till gult i sin helhet i Kulturhuset Möbelns konsthall.

Om konstnären
Leif Elggren (f. 1950) är verksam som författare, bildkonstnär, förläggare, performancekonstnär och kompositör. Baserad i Stockholm. Utbildad vid Kungl. Konsthögskolan. I sitt arbete rör han sej mellan drömmar och subtila absurditeter som att vända de sociala hierarkierna uppochned. Hans arbete inkluderar ofta kungliga kronor, emblematiska maktsymboler, virus, smittsamma sjukdomar, möbler och kombinationen gult och svart.

Läs mer om Konsthallen