14 september 2023

Judarnas historia

Vill du veta mer? Om Judarnas historia

Torsdag 14 september kl 18.00- 19.00

Plats: Stora ensemblen

Gratis entré. Boka plats.

Judar har fått bo permanent i Sverige sedan 1770-talet utan att behöva konvertera till kristendomen, även om det länge fanns många restriktioner. Carl Henrik Carlsson ger oss en imponerande exposé över Sveriges judiska historia, från den blygsamma början fram till nuet.

Kulturhuset Möbeln i samarbete med Folkuniversitet bjuder in till en serie Vill du veta mer? Varje termin erbjuder vi några föreläsningar med intressanta forskare som berättar om aktuella ämne. 

Judarnas_historia_i_sverige_skiss.indd

Carl Henrik Carlsson – fil.dr i historia, forskare vid Uppsala universitet och författare till boken Judarnas historia i Sverige, målar upp en bild av det judiska livet i Stockholm under judereglementet.

I samarbete med 

  • Folkuniversitetet