21 april - 19 maj 2020

Jenny Sunesson

Study of a failed parachute

Jenny Sunesson

Study of a failed parachute

21 april–19 maj 2020

Här visades tre verk av Jenny Sunesson som byggde på insamlade ljud- och bildfragment, berättelser, kvarglömda, ljudande objekt och skrot från olika epoker som konstnären samlat på sig runt tiden då hon flyttade till Örbyhus 2012.

Verk i utställningen:
Study of a failed parachute (Studie av en outvecklad fallskärm), 2014, VIDEO (14´01)

Sonic remains (Ljudande kvarlevor), 1952–2020, VARIOUS RUSTY, METAL OBJECTS

HOME (HEM), 2016, SILENT VIDEO LOOP (26’03)Detta verk är inköpt till Tierps kommuns konstsamling.

Om konstnären

Jenny Sunesson (f. Göteborg, 1973) är en konstnär verksam inom konceptuell ljudkonst, live collage, fältinspelning och video. Sunesson utgår ofta från sitt eget liv och platsen där hon bor för att undersöka nutidssamhällets normer och hierarkier – och de utanförskap det skapar. Kartläggningar, research och intervjuer utgör grunden i sökandet efter alternativa speglingar och tolkningar utifrån verkliga händelser och skeenden i samhället.
Hennes arbeten kan snarast betraktas som omfattande ”remixar” där dokumentära ljud- och bildfragment och historier omformas och blandas med påhittade delar och skapar alternativa glimtar och re-konstruktioner av verkliga händelser.

Jenny Sunesson är i grunden journalist men utbildade sig senare vid dåvarande Dramatiska Institutet i Stockholm. Hon har tidigare bott i Frankrike och Storbritannien men är sedan 2012 baserad i Örbyhus. Hon har fått ett stort antal verkbeställningar och stipendier och hennes verk har uppförts i konsert- och gallerisammanhang både i Sverige och internationellt.