15 maj 2024

Hörselträffar på bibliotek

Hörselträffar på bibliotek

Onsdag 15 maj kl 14.00-14.30

Plats: Tierpsrummet

Träffa kommunens syn- och hörselinstruktör på ditt lokala bibliotek!

Syn-hörselinstruktören finns tillgänglig centralt på varje tätorts bibliotek för  att svara på frågor, hjälpa till med rengöring och slangbyte på  hörapparat samt ge tips och råd om användning och funktion av syn- och hörselhjälpmedel.