14 november - 30 december 2020

Christopher Long

Gräs Gräset Gräsen

Christopher Long

Gräs gräset gräsen

14 november–30 december 2020

 

“Do you guess I have some intricate purpose?

Well I have….for the April Rains has, and the mica on the side of a rock has.

Do you take it I would astonish?

Does the daylight astonish? or the early redstart twittering through the woods?

Do I astonish more than they?”

ur Walt Whitmans Leaves of Grass (1855)

Christopher Long utgår ofta från Walt Whitmans kända dikt Leaves of Grass i sitt konstnärliga arbete. Long är uppvuxen i New York och som amerikan har verket fått en särskild betydelse, inte bara för Long, utan för flera generationer av konstnärer och kulturutövare. Walt Whitman anses vara den första som medvetet såg sig som en amerikansk poet. Med det var han en röst för nationen som hyllade demokratin såväl som naturen.

I utställningen Gräs gräset gräsen får måleriet vara ett täcke för visuella stunder och meningar. Det är ett landskapsmåleri där inget landskap syns, utan som förflyttar oss till vårt eget landskap. Gräset får vara en taktil referens men också en metafor för liv och människor, för kopplingen mellan jorden och himlen, eller för en slags utopi.

Gränserna suddas ut och målningarna blir starkt sammanlänkade med varandra. I varje verk avbildas ett möte mellan olika världar; inne – ute, individ – natur, över – under vatten, djur – människa. Objekten och landskapen är ramverken som vi känner igen men med färgens yta skapas gestalter och ett förvridet perspektiv som ger oss en synestetisk upplevelse. Färgen i målningarna gör att vi kan känna temperaturen, att vi kan känna doften av löv eller höra olika sorters tystnad och jämföra dem.

Om konstnären
Christopher Long (f. 1982) är en konstnär från New York, USA. Long har en kandidat från School of Visual Arts i New York och en master från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hans verk finns representerade i flera offentliga samlingar och har medverkat i utställningar i såväl USA som Sverige. Christopher Long har sin ateljé i Gottsunda, Uppsala.

Satsuma and the Moon, olja på duk, 2020