30 maj–15 augusti 2020

Ingvil Stille

Det är dit

Ingvil Stille

Det är dit

30 maj–15 augusti 2020

Motiven i Ingvil Stilles verk är återkommande, alltid trofast förvaltade: Ljuset, trädet, stenen, byggnaden, rummet, den stympade människokroppen, under senare år allt fler tecken på naturens lidanden under människans förstörelse, därtill en rörelse i Riktning Kosmos. Och nu: över motivet-bildytan gåtfulla silvriga lod- och våglinjer: inhägnader eller försvarspallisader, armeringar för att hålla världen samman? Där linjerna skär varandra finns kanske fästpunkter för tillvarons koordinater.

 

Om konstnären

Ingvil Stille är född 1938 i Nyköping. Hon studerade vid Konstfackskolan, Gerleborgsskolan och Konstakademien. Ingvil Stille har tilldelats en rad konstnärliga belöningar, deltagit i många tematiska utställningar och framträtt i åtskilliga separatutställningar. Hennes verk finns representerade på många institutioner som förvaltas av kommuner och landsting, liksom av Statens Konstråd. Hon har också som skribent medverkat i meningsutbyten om konstens villkor och roll. Ingvil Stilles hem och ateljé ligger i Ersta, Tierps kommun.

Torso av Ingvil Stille Foto Lennart Engström

Torso av Ingvil Stille Foto Lennart Engström