31 augusti 2023

Föreningsforum

Föreningsforum

Torsdag 31 augusti kl 19.00-20.45

Engagera fler till er förening!

Tierps kommun hälsar alla föreningar välkomna till årets föreningsforum om hur vi kan engagera fler ideella krafter till föreningslivet – och motivera dem att vara kvar.

Aron Schoug

Föreläsning av Aron Schoug

Aron är författare till boken Motivera ideella – om ledarskap, människors behov och drivkrafter. Han forskar i pedagogik på Stockholms universitet med särskilt intresse för civilsamhälle, ideellt arbete, demokrati och gruppkommunikation. Han är sedan länge själv ideellt engagerad i flera föreningar.

Fika och rundabordssamtal

Gemensam reflektion och erfarenhetsdelning med andra föreningsaktiva. Vilka tips har ni till varandra när det gäller att engagera både nya och gamla medlemmar? Vilka utmaningar stöter ni på? Finns möjligheter till samverkan för att engagera och behålla fler ideella krafter?

Vi avrundar kvällen senast 20:45.