12 februari – 23 april 2022

When our memory becomes mine

Erika Stöckel och Ida-Johanna Lundqvist

Erika Stöckel och Ida-Johanna Lundqvist

When our memory becomes mine

12 februari – 23 april 2022

I vårens utställning i Konsthallen Kulturhuset Möbeln möter vi konstnärerna Erika Stöckel och Ida-Johanna Lundqvist. Efter att ha delat ateljé under flera år har gemensamma beröringspunkter uppstått. Erika Stöckels arbete rör sig runt maktstrukturer, den yttre blickens kraft och hur den skapar normer kring hur våra kroppar ser ut. Genom att undersöka mekanismerna bakom dessa normer har hon de senaste åren sett på sin egen samiska bakgrund och tagit grepp om historiska händelser och sammankopplar dem med vår samtid. I den här utställningen har hon gjort verk som är baserade på ett samtal med hennes morföräldrar. Ida-Johanna Lundqvists arbeten tar utgångspunkt i historien och tittar bland annat på medicin, kropp och ritualer kring död och sorgearbete. Intresset för materialitet, konsthistoria och erfarenheten som sjuksköterska inom palliativ vård präglar hennes arbete. Ida-Johanna har tagit utgångspunkt i begreppet homo bulla (man is a bubble), en metafor som används inom traditionellt stillebenmåleri, och som symboliserar människans skörhet och vår korta tid på jorden.

I utställningsrummet möter vi teman som saknad, förgänglighet och förlust. Men också ett utforskande av konstnärernas egen historia och viljan att bevara den. Hur förhåller man sig till förlorade relationer och traditioner? Kan man sakna något man aldrig haft eller något man vet kommer försvinna?

image003

Erika Stöckel
Familjeporträtt I
foto och collage, 2021
Fotografi: Rebecca Lundh

Om konstnärerna

Erika Stöckel (f. 1989) har studerat vid Umeå Konsthögskola och har en master i fri konst från Oslo Konsthögskola. I sitt arbete utgår Stöckel ofta från sin egen kropp och identitet för att undersöka maktstrukturer och hur normer skapas. Hennes skulpturer i keramik i organiska former återkommer ofta som individer i hennes installationer. Den samlade gruppen skulpturer är viktig, då det är gruppen som driver narrativet framåt. De är objekt men som tillsammans skapar ett subjekt, som varken låter sig eller vill objektifieras.

Läs mer på: erikastockel.com

Ida-Johanna Lundqvist (f. 1984) är utbildad sjuksköterska i grunden och har sedan studerat konst vid Umeå Konsthögskola och har en master från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. 2021 tilldelades hon Bernadottestipendiet av Konstakademien med motiveringen: ”Konstnären rör sig fritt inom olika media och material, som skulptur, installation och ljud. Till hennes konstnärliga verksamhetsfält hör ord och text. Med det skenbart enkla träffar hon jublet och smärtpunkterna i tillvaron, tröstar och helar och skapar sammanhang i den obegriplighet vi kallar livet på jorden.”

I synen på människokroppen, som en scen där tid och rum lämnar spår och kultur och natur möts, har språket kategoriserat i ord som friskt och sjukt, normalt och avvikande. Ida-Johanna Lundqvist har arbetat med arkivmaterial och litteratur från museisamlingar relaterat till kropp, medicin och historia och söker sig även till litteratur på temata folktro, död, modernitet och konst.

Läs mer på: idajohanna.art

 

Läs mer om Konsthallen

Om utställningen

Erika Stöckel och Ida-Johanna Lundqvist berättar om utställningen When our memory becomes mine i Konsthallen Kulturhuset Möbeln.