16 november 2023

Basinkomst: Nyckel till en rättvis och hållbar ekonomi?

Vill du veta mer? Om basinkomst

Torsdag 16 november kl 17.30- ca 19.00

Plats: Stora ensemblen

Gratis entré. Boka plats.

Under senare år har debatten om basinkomst förts med växande intensitet i många delar av världen, inte sällan som ett tänkbart svar på hur våra trygghetssystem ska kunna utvecklas i en socialt och miljömässigt mer hållbar riktning. Flera omtalade experiment med basinkomst-liknande åtgärder har också nyligen genomförts. Vilka slutsatser kan vi dra av den växande forskningen om denna form av socialpolitik? Är basinkomst ett relevant och välfungerande redskap för en grön omställning av välfärdsstaten?

Simon Birnbaum är docent och lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Han forskar och undervisar huvudsakligen inom fältet politisk filosofi, politiska idéer och välfärdsstatens framtid med rättvisa och hållbarhet som centrala teman. Han är bland annat författare till böckerna Basic Income Reconsidered (2012), The Generational Welfare Contract: Justice, Institutions and Outcomes (med Palme, Ferrarini och Nelson, 2017) och Basinkomstens nya våg: Lärdomar från medborgarlönsexperiment i välfärdsstater (med van der Veen och De Wispelaere, 2020).

Kulturhuset Möbeln i samarbete med Folkuniversitet bjuder in till en serie Vill du veta mer? Varje termin erbjuder vi några föreläsningar med intressanta forskare som berättar om aktuella ämne. 

I samarbete med

  • Folkuniversitetet