28 september–4 november 2023

60 år med grafik – ur Region Uppsalas konstsamling

60 år med grafik

28 september–4 november 2023

Under år 2022–2023 turnerar vandringsutställningen 60 år med grafik – Ur Region Uppsalas samling runt i Uppsala län. Utställningen består av grafiska konstverk från Region Uppsalas konstsamling. Verken är från olika årtal, allt ifrån 60-talet fram till idag och de är skapade av olika konstnärer och i olika grafiska tekniker.
Utställningen, som produceras i ett samarbete mellan Region Uppsalas enheter Konstenheten och Kulturutveckling, ämnar ge länets invånare möjlighet att ta del av konst som vanligtvis är placerad någonstans i Region Uppsalas offentliga lokaler.
Läs mer om utställningen, se en kort introduktionsfilm och ta del av dess turnéplan på www.regionuppsala.se

 

Arrangeras av