Tillgänglighet för Kulturhuset Möbelns webbplats

Tierps kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur webbplats för Kulturhuset Möbeln uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service men vi är medvetna om att det finns vissa brister. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från den här webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till kultur-fritid@tierp.se eller kontakta kommunens Medborgarservice på 0293-21 80 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (digg.se/tdosanmalan) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Brister som förekommer på hela webbplatsen:

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG). Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Brister som förekommer på hela webbplatsen:

·       Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (Framgångskriterium 1.3.1 i WCAG 2.1, nivå A.)

·       Det går inte att navigera i alla delar av webbplatsen via tangentbord. (Framgångskriterium 2.4.5 i WCAG 2.1, nivå AA.)

·       Rubriknivåer har inte alltid semantiskt korrekt ordning. (Framgångskriterium 2.4.6 i WCAG 2.1, nivå A.)

·       Felsida visar enbart en generisk 404-felsida utan att specificera övriga fel.

 Brister som förekommer på vissa delar av webbplatsen:

  • Färgkontrasten behöver justeras på enstaka sidor.
  • En del sidor saknar korrekt rubrikstruktur
  • Vissa länkar saknar textalternativ
  • Vissa bilder är inte optimerade för webb

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 juni 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1, nivå AA vid utveckling och design av webbplatsen.

Vi har gjort självskattning av kulturhusetmobeln.se.

Redogörelsen uppdaterades den 4 april 2024.